Regulamin

Wstęp
Korzystanie z zaplecza zawartego na stronie internetowej http://paczamy.pl (włącznie z każdym materiałem w niej zawartym), wiąże się z jednoznaczną zgodą i akceptacją wszelkich zasad i warunków użytkowania serwisu zamieszczonych w tymże regulaminie.

Dostęp
Korzystając z serwisu http://paczamy.pl, oświadczasz że:
a) Używasz http://paczamy.pl tylko i wyłącznie do celów osobistych.
b) Nie będziesz używał serwisu http://paczamy.pl do celów innych, niż prywatne.
c) Nie będziesz kopiował, ani rozpowszechniał żadnej części serwisu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właścicieli serwisu http://paczamy.pl.
 
Prawa własności intelektualnej
1. Serwis http://paczamy.pl jest stroną informacyjną i nie zawiera żadnych treści nielegalnych.  
2. Strona nie zawiera ani jednego pliku z filmem, a jedynie ich opisy, długość, zastosowany kodek, rodzaj kompresji, sumę kontrolną, kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów, linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych.)
3. Zgodnie z prawem autorskim, pliki nim objęte, wolno kopiować wyłącznie posiadaczom oryginału, a kopia w tym przypadku będzie traktowania tylko jako materiał zapasowy.
4. Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w serwisie.
5. Użytkownicy serwisu http://paczamy.pl mogą jedynie dodawać do strony treści, w postaci kodu HTML lub odnośnika do innej strony.
6. Właściciele serwisu http://paczamy.pl nie zezwalają i nie godzą się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
7. Właściciele materiałów zamieszczanych w serwisie http://paczamy.pl bez zgody i wiedzy właścicieli treści zostaną niezwłocznie usunięte, po zgłoszeniu naruszenia prawa autorskiego przez właściciela, bezpośrednio na adres mailowy serwisu.
8. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem biuro(@)paczamy.pl. W treści Zgłoszenia naruszenia należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

Aby mieć pewność, że obsługa Paczamy.pl zareaguje na Twoje zgłoszenie szybko i efektywnie, proszę skontaktować się z nami pisemnie poprzez kontaktowy adres e-mail, podając następujące informacje, niezbędnę do ustalenia czy do doszło do naruszenia:

* Dokładne dane materiałów, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa autorskie.
* Dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają Twoje prawa autorskie (np.: nazwa, link do materiałów, znane Ci dane osoby, która je udostępniła, itp.).
* Twoje dane teleadresowe, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).
* Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie materiałów w sposób, co do którego masz wątpliwości, nie zostało autoryzowane przez osobę, która ma do niego pełne prawa autorskie lub przez jej przedstawiciela oraz, że jest niezgodne z istniejącym porządkiem prawem.
* Zapewnienie, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez niego do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone. Zapamiętaj, że podanie nieprawdziwych danych może zaskutkować Twoją karną odpowiedzialnością!!!
* Twój podpis (normalny lub elektroniczny), jeśli jesteś upoważniony do chronienia wyłącznych praw autorskich, które zostały według Ciebie naruszone lub podpis zwykły lub elektroniczny właściciela tychże praw.

9. Korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność. Właściciele, ani administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych w serwisie http://paczamy.pl
10. Wszystkie znaki towarowe objęte prawem autorskim użyte przez użytkowników winny być zgłoszone na adres biuro(@)paczamy.pl. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za symbole, emblematy czy znaki firmowe użyte bez zgody właścicieli. Wyżej wymienione znaki towarowe zostaną niezwłocznie usunięte po wpłynięciu zgłoszenia.
11. Serwis http://paczamy.pl jest w pełni legalnym serwisem i zawiera jedynie linki do innych stron lub plików w Internecie w tym : openload.co, vshare.io, youtube.com, video.google.com, oraz innych. Serwis http://paczamy.pl nie przechowuje, nie publikuje, oraz nie umieszcza bezpośrednio filmów i plików (avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4, torrent, ipod, psp) na serwerach serwisu http://paczamy.pl.
Serwis http://paczamy.pl nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmów online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu, na łamach którego dany film jest zamieszczony.
Serwis http://paczamy.pl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania. Zrzeka się także odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie, przerw technicznych lub pełnej likwidacji serwisu. Serwis http://paczamy.pl nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie linków, dostępność filmów online, poprawnych opisów filmów, a także za inne problemy związane z korzystania z zasobów. Warunkiem utworzenia konta jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól w podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Serwis http://paczamy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.
Do korzystania z konta utworzonego w serwisie http://paczamy.pl ma prawo wyłącznie jego właściciel (osoba której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym). Korzystanie z konta osób trzecich skutkować będzie blokadą lub usunięciem konta przez administratorów. Administratorzy zastrzegają sobie prawo, także do usunięcia/zablokowania czasowego lub trwałego konta użytkownika w przypadku łamania regulaminu, wysyłania niechcianych treści (w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedz) wiadomości do administratorów, innych użytkowników oraz serwisów partnerskich http://paczamy.pl, a także w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu/użytkowników.
 
Dane użytkowników
http://paczamy.pl zezwala użytkownikom na przesyłanie linków do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednio do filmów zamieszczonych na ich łamach lub innych materiałów. Odpowiedzialność za materiały oraz ich konsekwencje przesyłania oraz ich zamieszczania ponoszą wyłącznie serwisy przechowujące, publikujące, udostępniające materiały wideo lub/i ich użytkownicy.
http://paczamy.pl nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności prawnej w związku zamieszczonymi przez użytkowników materiałami. http://paczamy.pl nie zezwala na łamanie praw autorskich oraz naruszania praw własności intelektualnej w tym serwisie i będzie bezzwłocznie oraz bez powiadamiania usuwać wszelką zawartość gdy tylko zostanie poinformowany o naruszeniu praw własności intelektualnej osób trzecich. Powtarzające się naruszenia zaowocują zablokowaniem dostępu do strony.
Akceptując regulamin, zgadzasz się na możliwość narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które mogą naruszać strefę intymności, mogą zawierać treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub niepożądane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od http://paczamy.pl oraz ich właścicieli, współpracowników.
http://paczamy.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego elementu serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 
Zrzeczenie gwarancji
Używasz serwisu http://paczamy.pl na swoją odpowiedzialność. W całym zakresie prawnym. http://paczamy.pl wraz z wszystkimi współpracownikami oraz pełnomocnikami zrzekają się wszelkich gwarancji w związku z serwisem oraz jego użytkowaniem. http://paczamy.pl nie udziela gwarancji na temat dokładności lub kompletności zawartości serwisu lub serwisów oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie:
błędy, pomyłki, nieścisłości zawartości,szkody osobistej czy strat mienia, wynikającej z dostępu i użytkowania naszego serwisu,przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych i/lub informacji finansowych w nim zawartych,przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od naszego serwisu,wszelkie usterki, wirusy konie trojańskie, lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie, błędy lub zaniedbania dowolnej postaci w zawartości lub powodujące utratę lub szkodę dowolnego rodzaju poniesione jako efekt użytkowania zawartości zamieszczonej, przesłanej, transmitowanej, lub dostępnej przez usługę http://paczamy.pl.
http://paczamy.pl nie poręcza, nie gwarantuje czy przyjmuje odpowiedzialności za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu http://paczamy.pl lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu grafice czy reklamowane w inny sposób.
http://paczamy.pl nie bierze udziału lub nie będzie odpowiedzialne za monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko. Odpowiedzialność ponosi klient, który powinien zachować zdrowy rozsądek i ostrożność w razie konieczności.
 
Ograniczenie odpowiedzialności prawnej
W żadnym wypadku http://paczamy.pl, współpracownicy oraz administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, szkody wynikające z wszelkich:
błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości,osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu,nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych,dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu,wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie,wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
Użytkownik potwierdza także iż http://paczamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierające treści oszczercze, obraźliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikające z powyższych ustaleń spoczywa wyłącznie w użytkowniku.
 
Postanowienia ogólne
Regulamin ten wraz z polisą ochrony prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w serwisie http://paczamy.pl, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a http://paczamy.pl. Jeśli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje, nie wpłynie to na ważność pozostałych, obowiązujących klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostaną w obowiązujące w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie, także w przypadku nie udowodnienia przez http://paczamy.pl takiego prawa lub klauzuli. Nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiązujących reguł.
http://paczamy.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
Używanie serwisu http://paczamy.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.